گاز R410

گاز R410 را می‌توان از دسته مبردهای ایزوتروپیک دانست، که متشکل است از مبردهای R32 و R125. این مبرد برای سیستم‌های تهویه مطبوع بسیار مناسب است. مبرد R410a اولین بار توسط شرکت هانیول (الاید سیگنال سابق) در سال 1991 معرفی شد. دمای جوش آن 48.5- و دمای دوب 155- درجه سانتی‌گراد است. این مبرد هیچ اثر منفی بر روی لایه اوزون نداشته و ODP آن صفر است پس برای مبردهای قدیمی مثل R22  جایگزین مناسبی به حساب می‌آید، اما GWP آن 2088 می‌باشد.

فیلتر