گاز R407

گاز R407 از دسته مبردهای زئوتروپیک بوده که حاصل ترکیب R32، R125 و R134a می‌باشد. دمای جوش آن 43.8- است. با توجه به  آنکه ODP این مبرد صفر است و هیچ اثر مخرب بر روی لایه اوزون ندارد،  از این مبرد می‌توان به عنوان یکی از جایگزین‌های R22 استفاده کرد، ولی GWP آن 1774 است.

فیلتر