گاز R404

گاز R404 از خانواده مبردهای زئوتروپیک بوده که متشکل است از مبردهای R125، R134a و R143a از مبرد به عنوان یکی از مناسب‌ترین جایگزین‌های R22 نام برده می‌شود. موارد کاربرد این مبرد شامل سردخانه‌های صنعتی، نیمه صنعتی و  همچنین برای سیستم‌های حمل و نقلی می‌باشد.  این گاز هیچ اثری بر روی لایه اوزون ندارد و ODP آن صفر است اما GWP آن 3922 می‌باشد.

فیلتر