گاز R22

کلرودی‌فلورومتان یا گاز R22 با فرمول CHClF2 یکی از معروف‌ترین و پر استفاد‌ترین مبردهای موجود است، که دلیل این امر خواص حرارتی و ترمودینامیکی عالی و قیمت مناسب این مبرد است. اما به علت اثرات زیست محیطی این گاز، در کشورهای توسعه یافته تولید و استفاده از آن ممنوع شده است. از این گاز در انواع سیستم‌های برودتی و تهویه مطبوع می‌توان استفاده کرد. دمای جوش آن 40.7- و دمای ذوب آن 175.42- درجه سانتی‌گراد است.

فیلتر