گاز R12

دی‌کلرودی‌فلورومتان یا گاز R12 با فرمول شیمیایی CCl2F2 در اوایل دهه 1930 توسط چارلز کترینگ و همکارانش ابداع شد. این مبرد بی‌رنگ و تقریباً بی‌بو، غیر قابل اشتعال بوده و سمی نمی‌باشد. دمای جوش آن 29.8- و دمای ذوب 157.7- درجه سانتی‌گراد است. استفاده از  این مبرد نیز به علت اثرات مخرب برروی لایه اوزون، در کشورهای توسعه یافته مطابق پروتکل مونترال ممنوع شده است و توصیه نمی‌شود. مقدار ODP این مبرد یک و مقدار GWP آن 10200 است.

فیلتر