گاز R11

گاز R11 با نام شیمیایی تری کلروفلورومتان از خانواده مبردهای کلروفلوروکربن یا CFC می‌باشد. این مبرد که فرمول شیمیایی آن CCl3F است، یکی از قدیمی‌ترین مبردهای مورد استفاده در سیکل‌های برودتی و تهویه مطبوع می‌باشد.  با توجه به ساختار شیمیایی آن گاز R11 یکی از مخرب‌ترین گازها برای لایه اوزون به حساب می‌آید و مقدار ODP آن یک است، به همین جهت تولید آن در ایالات متحده از سال 1996 متوقف شده است. دمای جوش آن 23.77 و ذوب آن 110.48- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.  مقدار GWP آن نیز 4660 است.

فیلتر