گاز 507

گاز 507 از خانواده مبردهای ایزوترپیک یعنی مبردهایی که از ترکیب چند مبرد تشکیل می‌شوند، می‌باشد. R507 متشکل است از R125 و R134a. این مبرد جایگزین مناسبی برای گاز R502 است چرا که خواص حرارتی و ترمودینامیکی مشابهی دارد ولی ODP این گاز برابر صفر است و هیچ اثری بر روی لایه اوزون ندارد، مقدار GWP  آن نیز 3985 است.

فیلتر