گاز 406

گاز 406 از خانواده زئوترپیک می‌باشد. مبردهای زئوترپیک مخلوطی از چند مبرد می‌باشند که ترکیبی واحد ار تشکیل می‌دهند. مبرد R406 مشتکل است از R22، R600a و R142b با نسبت 55، 4، 41. این مبرد توسط جورج گوبل ابداع شد تا جایگزین گاز R12 شود، ضریب ODP آن 0.05 و GWP برابر 1943 می‌باشد.

فیلتر