اتصالات شلنگ

به منظور اتصال شلنگ‌های ترموپلاست در زوایا و شرایط مختلف از اتصالات متناسب استفاده می‌شود. این اتصالات متناسب با قطر شلنگ طراحی شده و به طور کامل آب‌بندی می‌شود.

فیلتر