شلنگ
فیلتر
  • اتصالات شلنگ

    اتصالات شلنگ (14)

    به منظور اتصال شلنگ‌های ترموپلاست در زوایا و شرایط مختلف از اتصالات متناسب استفاده می‌شود. این اتصالات متناسب با قطر شلنگ طراحی شده و به طور کامل آب‌بندی می‌شود.
  • شلنگ ترموپلاستیک

    شلنگ ترموپلاستیک (2)

    شیلنگ‌های ترموپلاست، نوعی شیلنگ هستند که در صنایع مختلفی برای انتقال سیالات مورد استفاده قرار می‌گیرند. از ویژگی‌های شیلنگ‌های ترموپلاست تحمل حرارت زیاد، انعطاف‌پذیری و شکل‌پذیری آسان را می‌توان نام برد.