خمیر درزگیر

خمیر درزگیر نوعی خمیر است، که به عنوان ماده پوشاننده درز و گپ‌های موجد در انواع اتصلات و سطوح مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فیلتر