نمایش 1–12 از 18 نتیجه

نمایش 12 24 36

تبدیل رو پیچ تو پیچ برنجی 1/2 فلز به 5/8 فلز

تماس بگیرید

تبدیل رو پیچ تو پیچ برنجی 5/8 فلز به 1/2 فلز

تماس بگیرید

تبدیل سیلندر ازت برنجی

تماس بگیرید

تبدیل رو پیچ تو پیچ برنجی 1/2 فلز به 1/4 فلز

تماس بگیرید

تبدیل رو پیچ تو پیچ برنجی 1/4 فلز به 3/8 فلز

تماس بگیرید

تبدیل رو پیچ تو پیچ برنجی 3/8NPT به 1/2NPT

تماس بگیرید

تبدیل رو پیچ تو پیچ برنجی 1/4NPT به 1/2NPT

تماس بگیرید

تبدیل رو پیچ تو پیچ برنجی 1/4NPT به 3/8NPT

تماس بگیرید

تبدیل رو پیچ تو پیچ برنجی 1/4NPT به 1/8NPT

تماس بگیرید

تبدیل رو پیچ تو پیچ برنجی 1/4 فلز به 1/4NPT

تماس بگیرید

تبدیل رو پیچ تو پیچ برنجی 1/4 فلز به 1/8NPT

تماس بگیرید

مغزی تبدیل دو سر فلز برنجی 1/2 به 3/4

تماس بگیرید