اتصالات برنجی

یکی از پرمصرف‌ترین قطعات در سیستم‌های تهویه، تبرید و تاسیسیات اتصالات برنجی هستند. فلز برنج به علت مزایای خاص خود در این سیستم‌ها بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. اتصلات برنجی برای اتصال خطوط سیال و یا تغییر جهت و … مناسب هستند.

فیلتر