لوله مسی

در سیستم‌های برودتی و تهویه مطبوع عموماً برای انتقال سیال در مسیر سیکل از لوله‌های مسی استفاده می‌شود. فلز مس ضریب انتقال حرارت بالایی داشته که این ویژگی می‌تواند مانند یک تیغ دو لبه باشد. در شرایطی که لوله‌ مسی در محیط خارجی وجود داشته باشد می‌تواند به راحتی با هوای اطراف خود انتقال حرارت کرده و دمای مطلوب خود را از دست بدهد که در نتیجه آن کارایی سیستم بسیار ضعیف خواهد شد. یکی از بهترین راه‌کارها استفاده از عایق لوله مسی می‌باشد که مانند یک پوشش در محیط بیرونی لوله به راحتی نصب شده و با توجه به جنس خود از تبادل حرارت جلوگیری می‌کند.

فیلتر