عایق مسی

در سیکل‌های سیسیتم‌های برودتی و تهویه مطبوع، برای اتصال بخش‌های مختلف به منظور انتقال سیالات، از لوله‌های مسی استفاده می‌شود. فلز مس رسانایی بسیار خوب حرار می‌باشد که این امر در مقاطعی از مسیر باعث اطلاع حرارت و انرژی می‌شود. به همین دلیل برای جلوگیری از هدر رفت انرژی از عایق  مسی استفاده می‌شود. عایق الاستومری متناسب با قطر لوله مسی طراحی شده و به روحتی نصب می‌شود.

فیلتر