کنترل فن جانسون

جانسون کنترلز یکی از معروف‌ترین برندهای تولید کننده اداوت کنترلی در جهان است. یکی از محصولات این شرکت کنترل فن می‌باشد که به منظور کنترل سرعت فن‌ موجود در یک مبدل استفاده می‌شود. تنظیم سرعت دوران فن باعث می‌شود مقدار تغییر دمای مبرد به اندازه کافی صورت گرفته و فشار آن از نقطه مطلوب عبور نکند.

فیلتر