کمپرسور اسکرال چندین چرخه دارد که هر سیکل شامل سه مرحله مکش، تراکم و تخلیه است. برخی کمپرسور های اصطلاحا دور ثابت با جابجایی یکی از مارپیچ ها از جایگاه معمولشان، ظرفیت برودتی کنترل می گردد. طریقه کار این کمپرسور ها با کمپرسور های اسکرو و پیستونی متفاوت است. در زیر لیست کمپرسور های اسکرال موجود در انبار دی آورده شده است.

فیلتر

انتهای دسته‌بندی

محصولات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد