صافی کستل

صافی به مظور فیلتر کردن ناخالص‌های در سیسیتم‌های برودتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این صافی یکی از محصولات شرکت کستل ایتالیا است که سابقه درخشانی در تولید قطعات مورد استفاده در سیستم‌های تهویه مطبوع دارد.

فیلتر