شیر انبساط (اکسپنشن ولو) کستل

 شیر انبساط یا اکسپنشن ولو، یکی از چهار جزء اصلی در سیکل تبردی تراکمی است. وظیفه شیر انبساط ایجاد افت فشار در مبرد و همچنین تنظیم مقدار مبرد ورودی به اواپراتور، متناسب با دمای سوپر هیت است.

شیر انبساط ترموستاتیکی دارای یک حباب حرارتی است که در خروجی اواپراتور نصب می‌شود. در صورت بالا ترفت سوپر هیت و دمای خروجی از اواپراتور، مایع موجود در حباب شیر انبساط تبخیر شده و با اعمال فشار بر روی فنر شیر باعث باز شدن شیر انبساط می‌شود، به این ترتیب مبرد بیشتری وارد اواپراتور شده و دمای سوپر هیت به حالت عادی باز می‌گردد. در شرایطی که دمای خروجی از اواپراتور کمتر از حالت عادی باشد، گاز حباب شیر انبساط مایع شده و فشار فنر کمتر می‌شود به این ترتیب فن باعث بسته شده شیر انبساط می‌گردد.

شیر انبساط کستل، محصول کشور ایتالیا بوده که در ظرفیت‌های مختلف موجود می‌باشد. شیر انبساط ترموستاتیکی کستل با انواع مبردهای رایج در سیکل‌های برودتی سازگار می‌باشد.

فیلتر