شیر اطمینان کستل

یکی از محصولات شرکت کستل کشور ایتالیا شیر اطمینان است. شیر اطمینان نوعی شیر خودکار است، که در صورتی که فشار سیال از حد مشخصی بیشتر شود باز می‌شود. شیرهای اطمینان کستل از انواع تجهیزات برودتی، سیکل‌های تهویه مطبوع، مخازن تحت فشار و … کاربرد دارند.

فیلتر