شیر برقی و بوبین کستل

شیر برقی به منظور قطع و وصل جریان عبوری  مورد  استفاده قرار می‌گیرد. شیر برقی دارای یک بوبین است که متناسب با وجود ای عدم وجود جریان الکتریکی، مسیر حرکت را باز و بسته می‌کند. شیرهای برقی کستل دارای مدل‌‌های مختلفی است که متناسب با نیاز می‌توان از آن در سیکل برودتی مورد استفاده قرار داد. از شیرهای برقی کستل می‌توان با انواع مبرد R22، R134a، R404A، R407C، R410A و R507 و … استفاده کرد.

فیلتر