سایت گلس کستل

سایت گلس یا شیشه رویت، وسیله‌ای است که توسط آن می‌توان از وضعیت مبرد موجود در سیکل اطلاع یافت. سایت گلس دارای یک شیشه است که امکان رویت مبرد عبوری را فراهم می‌کند. با این وسیله می‌توان میزان روطبت مبرد داخل سیکل را مشاهده کرد. سایت گلس در خط مایع قبل از شیر انبساط یا وسایل دیگر می‌تواند نصب شود.

سایت گلس کستل محصول کشور اینالیا می‌باشد. برند کستل یکی از معروف‌ترین تولیدکنندگان تجیهزات مورد استفاده در سیکل‌های برودتی است که نیازی به معرفی ندارد. سایت گلس کستل قابلیت استفاده با انواع مبردهای رایج را دارد. تشخیص میزان روطوبت توسط سایت گلس کستل بسیار راحت است کافی است مطابق را جدول، به رنگ سایت گلس توجه کنید. مقدار رطوبت موجود در سیکل به سادگی مشخص می‌شود.

فیلتر