فلو سوئیچ

فلو سوئیچ یا کلید جریان، نوعی سوئیچ مکانیکی است که متناسب با وجود یا عدم وجود جریان سیال واکنش نشان داده و جریان الکتریکی را قطع و وصل می‌کند. فلو سوئیچ دارای یک پدال است که جریان سیال بر روی آن نیرو اعمال می‌کند و با قطع شدن جریان سیال نیروی اعمال شده بر پدال نیز قطع می‌شود، به این ترتیب فلو سوئیچ عدم وجود جریان یا متوجه شده و متناسب با آن عکس‌العمل نشان می‌دهد.

فیلتر