شیر انبساط آلکو

شیر انبساط وسیله‌ای است، که در سیکل تبرید تراکمی وظیفه ایجاد افت فشار در مبرد را بر عهده دارد. شیر انبساط همچنین مقدار مبرد ورودی به اواپراتور را با توجه به میزان سوپرهیت تنظیم می‌کند. شیر انبساط ترموستاتیک دارای یک حباب حراتی است که بعد از اواپراتور نصب شده و در حقیقت نقش حسگر دمای مبرد خروجی را بر عهده دارد. با افزایش دمای مبرد خروجی از اواپراتور مایع موجود در حباب حرارتی بخار شده و با عمال فشار بر روی شیر باعث باز شدن آن و افزایش مقدار مبرد ورودی به اواپراتور می‌شود. در صورتی که دمای مبرد خروجی از اواپراتور کاهش یابد، گاز موجود در حباب مایع شده، فشار شیر کم و در نتیجه باعث بسته شدن شیر می‌شود.

شیر انبساط ترموستاتیکی آلکو، که یکی از برندهای زیر مجمعه شرکت امرسون می‌باشد، در مدل‌های مختلف با ظرفیت‌های مختلف موجود می‌باشد.

فیلتر