هیتر کمربندی کمپرسور

هنگامی که کمپرسور برودت در خامش باشد و دمای آن کاهش یابد، مبرد موجود در سیکل وارد قسمت کارتر کمپرسور شده و در آن‌جا چگال می‌شود. این امر در پس از روشن شدن کمپرسور مشکلاتی زیادی را بوجود می‌آورد. برای رفع این مشکل و جلوگیری از میعان مبرد در کارتر کمپرسور از هیتر یا گرم کن الکتریکی استفاده می‌شود. با بسته شدن هیتر دور کمپرسور، و با استفاده از جریان برق حرارت آن قسمت بالا رفته و از چگالش مبرد جلوگیری می‌شود.

هیچ محصولی یافت نشد.