فن سانتریفیوژ

از فن در سیسیتم‌های مختلف تهویه مطبوع به منظور تخلیه یا تعویض هوای محیط استفاده می‌شود. یکی از انوع فن نوع سانتریفیوژی است. فن سانتریفیوژی دارای حلزونی، پروانه و پره از جنس ورق گالوانیزه می‌باشد. از ویژگی‌های فن‌های سانتریفیوژی نصب توری محافظ ورود پرندگان، امکان ساخت با شاسی دوبل و باکس مجهز به عایق صوتی جهت کاهش آلودگی صدا را می‌توان نام برد.

فیلتر