تهویه مطبوع

تهویه مطبوع یعنی اعمال تغییرات در هوای محل مورد نظر، به طوری که شرایط آن برای زیستن و کار کردن مناسب باشد. برای تهویه مطبوع از تجهیزات صنعتی مخصوصی استفاده می‌شود که هوای محل مورد نظر را از نظر دما، رطوبت و میزان آلایندگی به نقطه مطلوب می‌رسانند.

در این قسمت انواع تجهیزات تهویه مطبوع در مدل‌های مختلف موجود می‌باشد.

فیلتر