تماس بالا

هایپرمارکت شیراز

تاریخ اجرا

دی 1398

مساحت پروژه

400 مترمربع

محل

استان فارس، شهرستان شیراز

کارفرما

image_pdf