تماس بالا

فروشگاه گندم

تاریخ اجرا

شهریور 1400

مساحت پروژه

100 مترمربع

محل

استان اصفهان، شهرستان اصفهان

کارفرما

فروشگاه‌های زنجیره‌ای گندم

تجهیزات مصرفی پروژه

image_pdf
قفسه فروشگاهی قفسه دوطرفه قفسه هایپری چرخ خرید فروشگاهی سبد خرید استند فروشگاهی یخچال فروشگاهی یخچال ایستاده