تماس بالا

فروشگاه گندم جی اصفهان

تاریخ اجرا

شهریور 1400

مساحت پروژه

50 متر مربع

محل

استان اصفهان، شهرستان اصفهان

کارفرما

فروشگاه گندم

تجهیزات مصرفی پروژه

image_pdf
قفسه فروشگاهی قفسه دوطرفه قفسه هایپری چرخ خرید فروشگاهی سبد خرید استند فروشگاهی یخچال فروشگاهی یخچال ایستاده