تماس بالا

فروشگاه گندم اصفهان ( خورزق شهرک سیمرغ )

تاریخ اجرا

مهر 1400

مساحت پروژه

60 متر مربع

محل

استان اصفهان، شهرستان اصفهان

کارفرما

فروشگاه گندم – آقای محمدی

تجهیزات مصرفی پروژه

image_pdf
قفسه فروشگاهی قفسه دوطرفه قفسه هایپری چرخ خرید فروشگاهی سبد خرید استند فروشگاهی یخچال فروشگاهی یخچال ایستاده