تماس بالا

فروشگاه پیکنیک شعبه اشرفی اصفهانی

تاریخ اجرا

آبان 1400

مساحت پروژه

70 متر مربع

محل

استان تهران، شهرستان تهران

کارفرما

تجهیزات مصرفی پروژه

image_pdf
قفسه فروشگاهی قفسه دوطرفه قفسه هایپری چرخ خرید فروشگاهی سبد خرید استند فروشگاهی یخچال فروشگاهی یخچال ایستاده