تماس بالا

فروشگاه شخصی

تاریخ اجرا

اسفند 99

مساحت پروژه

60 متر مربع

محل

استان اصفهان، شهرستان سمیرم

کارفرما

آقای شیخی

image_pdf