تماس بالا

فروشگاه سوپر زرین

تاریخ اجرا

فروردین 1400

مساحت پروژه

20 متر مربع

محل

استان اصفهان، شهرستان اصفهان

کارفرما

تجهیزات مصرفی پروژه

image_pdf
قفسه فروشگاهی قفسه دوطرفه قفسه هایپری چرخ خرید فروشگاهی سبد خرید استند فروشگاهی یخچال فروشگاهی یخچال ایستاده