تماس بالا

فروشگاه ستاره ماهان

تاریخ اجرا

دی 1400

مساحت پروژه

300 متر مربع

محل

استان تهران، شهرستان تهران، خانی آباد

کارفرما

image_pdf