تماس بالا

فروشگاه زنجیره ای پیکنیک – کمیل

تاریخ اجرا

دی 1400

مساحت پروژه

80 متر مربع

محل

استان تهران، شهرستان تهران

کارفرما

فروشگاه زنجیره ای پیکنیک

image_pdf