تماس بالا

فروشگاه رفاه اصفهان ( 190 متری )

تاریخ اجرا

آبان 1399

مساحت پروژه

190 مترمربع

محل

استان اصفهان، شهرستان اصفهان

کارفرما

تجهیزات مصرفی پروژه

image_pdf
قفسه فروشگاهی قفسه دوطرفه قفسه هایپری چرخ خرید فروشگاهی سبد خرید استند فروشگاهی یخچال فروشگاهی یخچال ایستاده