تماس بالا

فروشگاه دهکده پروتئین

تاریخ اجرا

اسفند 99

مساحت پروژه

30 متر مربع

محل

استان اصفهان، شهرستان شاهین شهر

کارفرما

دهکده پروتئین

image_pdf