تماس بالا

فروشگاه بافق یزد

تاریخ اجرا

اردیبهشت 1399

مساحت پروژه

300 متر مربع

محل

استان یزد، شهرستان بافق

کارفرما

image_pdf