تماس بالا

فروشگاه اتکا کرمانشاه

تاریخ اجرا

خرداد 1399

مساحت پروژه

محل

استان کرمانشاه، شهرستان کرمانشاه

کارفرما

تجهیزات مصرفی پروژه

image_pdf
قفسه فروشگاهی قفسه دوطرفه قفسه هایپری چرخ خرید فروشگاهی سبد خرید استند فروشگاهی یخچال فروشگاهی یخچال ایستاده