تماس بالا

تعاون روستایی کاشان

تاریخ اجرا

آبان 1399

مساحت پروژه

80 مترمربع

محل

استان اصفهان، شهرستان کاشان

کارفرما

اتحادیه تعاونی کاشان

image_pdf