گزارش بازدید از هجدهمین نمایشگاه بین المللی تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی

هجدهمین نمایشگاه بین المللی تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی از تاریخ 29 تا 2 آبان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد. در این نمایشگاه برند های صاحب نام حوزه برودت مانند تبادل کار، صابکول، آرشه و … حضور داشتند. این نمایشگاه که یکی از مهم ترین نمایشگاه های سالیانه تهران می باشد با استقبال خوبی از سمت شرکت های تأسیساتی ایرانی و خارجی و همچنین فعالین و افراد متخصص در حوزه تأسیسات روبرو شد.

گروه صنعتی دی بعنوان یکی از فعالین حوزه برودت با مراجعه به این نمایشگاه و برگزاری جلسات مختلف با شرکت های حاضر به معرفی خدمات خود و بررسی زمینه های همکاری پرداخت. گروه صنعتی دی امیدوار است تا در آینده نزدیک بتواند همکاری بیشتری با تمامی شرکت های حوزه تأسیسات داشته باشد.

دیدگاه‌ها 0

*
*