کمپرسورهای سمی هرمتیک اسکرو بیتزر

این مدل برای استفاده از دستگاه های صنعتی طراحی شده اند . کمپرسورهای سمی هرمتیک اسکرو برای خنک کننده های H)  CFC  /  HFC) مناسب بوده و کنترل ظرفیت مکانیکی کار آمدی را ارئه میدهند .

دیدگاه‌ها ۰

*
*