سردخانه صنعتی

 

 

سردخانه صنعتی

سردخانه صنعتی به صورت بالا صفری (برای نگهداری میوه، لبنیات و دارو) و زیر صفری (برا نگهداری گوشت و بستنی) طراحی و ساخته می‌شوند. همچنین سردخانه‌ها با توجه به نیاز و کاربرد در انواع: سردخانه صنعتی بزرگ، کانکسی، متحرک و اتاقی تولید و عرضه می‌شوند. به منظور ساخت سردخانه صنعتی متوسط و کوچک از مبردهای فریونی (اغلب R22) استفاده می‌شود. از جمله مزایا و معایب سردخانه‌های فریونی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود.

  • مناسب برای سردخانه صنعتی با ظرفیت پایین
  • گازهای فریونی اغلب با محیط زیست ناسازگار هستند
  • مبردهای فریونی غیر سمی و غیرقابل اشتعال هستند
  • هزینه بالا جهت خرید مبردهای فریونی
  • با توجه به کم خطر بودن سردخانه های صنعتی فریونی، مقررات و ضوابط ایمنی ساده در این رابطه وجود دارد
  • به راحتی نمی‌توان نشتی مبرد در سیستم را تشخیص داد (گاز فریونی بدون بو هستند)
  • سهولت در نصب و اجرا (در مقایسه با سردخانه‌های آمونیاکی )

 

دیدگاه‌ها ۰

*
*