تفاوت فن کویل با اسپیلت

تفاوت فن‌کویل با اسپیلت چیست؟

سیستم های ایرکاندیشن مبتنی بر سیکل تبرید تراکمی به علت عملکرد مناسب بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند. استفاده از سیکل تبرید به منظور خنک کردن...

ادامه مطلب