انتخاب شیر انبساط

راهنمای کلی انتخاب شیر انبساط مناسب

در ادامه بحث انتخاب تجهیزات مناسب برای سیستم‌های برودتی، به انتخاب شیر انبساط می‌رسیم. شیر انبساط با ایجاد افت فشار در مبرد، باعث کاهش دمای...

ادامه مطلب