سردخانه زیر صفر

هر آنچه باید از سردخانه‌‌های زیر صفری بدانید

یکی از انواع سردخانه‌های نگهداری مواد غذایی و مواد فاسد شدنی، سردخانه‌های زیر صفری می‌باشند. یکی از دسته‌بندی‌های سردخانه‌ها بر اساس دمای نگهداری محصول است،...

ادامه مطلب

سردخانه میوه

آشنایی با شرایط نگهداری میوه در سردخانه

نگهداری میوه‌های رسیده در سردخانه ‌های بالای صفر و زیر صفر باید طبق اصول مشخصی صورت گیرد. هدف اصلی از تدوین آیین‌ نامه‌های ذخیره‌سازی میوه‌ها...

ادامه مطلب