آشنایی با تجهیزات تهویه و سرمایش اتاق سرور

اتاق سرور مکانی است که تمام سخت افزارهای مورد نیاز برای شبکه کامپیوتری در آن قرار می‌گیرند. با فعالیت کامپیوترهای موجود حرارت زیادی تولید می‌شود....

ادامه مطلب

هیت پمپ سیستمی با قابلیت سرمایش و گرمایش

هیت پمپ یا پمپ حرارتی یکی از سیستم‌های مورد استفاده در تهویه مطبوع است، که با استفاده از سیکل تبریدی، که معمولاً سیکل تبرید تراکمی...

ادامه مطلب