راندمان برج خنک کننده

محاسبه راندمان برج خنک کننده و راه‌کار افزایش آن

برخ خنک کننده به عنوان مبدل حرارتی که وظیفه خنک کردن آب مورد نیاز را بر عهده دارد در بسیار از صنایع از جمله تهویه...

ادامه مطلب