مدل‌های سه‌بعدی تجهیزات فروشگاهی دی
ar-daycompany-exhibit

میز چک اوت سایه

میز چک اوت پویا

میز چک اوت کاسپین

قفسه یک طرفه

قفسه دو طرفه

قفسه یک طرفه سبدی

قفسه یک طرفه توری

قفسه یک طرفه توری سبدی

استند سه طبقه

استند گندم

استند حبوبات

استند پنج طبقه

استند پانچ

ترولی ۸۰ کیلیویی

ترازو محک

سبد فلزی

سبد پلاستیکی

سبد یکپارچه

پایه پوز